Địa chỉ: Thôn Quyên,Xã Tân Trung,Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0973493375
Hotline: 0973493375
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Tân Trung

Thôn Quyên,Xã Tân Trung,Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
0973493375
c0tantrungty@bacgiang.edu.vn