Địa chỉ: Thôn Quyên,Xã Tân Trung,Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0973493375
Hotline: 0973493375
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mỗi nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo có không quá 01 trẻ em khuyết tật học hòa nhập

Đó là quy định tại Khoản 3, Điều 8 và Khoản 3, Điều 14 Thông tư Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT, ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 49) ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập dân lập và tư thục.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2022 và thay thế các quy định đối với nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/ 2015 và Điều 1 Thông tư số 13/2018/TT-BGDĐT ngày 30/5/2018 về sửa đổi bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức, hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo đó, Thông tư 49 quy định cụ thể về tổ chức của cơ sở giáo dục mầm non độc lập cụ thể như sau:
Đối với nhóm trẻ độc lập có quy mô tối đa 07 trẻ
- Trẻ em trong nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ có độ tuổi từ 03 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi.
- Một người nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tối đa 02 trẻ em từ 03 - 12 tháng tuổi hoặc tối đa 03 trẻ em từ 12 - 36 tháng tuổi.
- Mỗi nhóm trẻ có không quá 01 trẻ em khuyết tật (nội dung mới bổ sung so với Thông tư trước).

Ảnh minh họa.
Đối với nhóm trẻ độc lập có quy mô trên 07 trẻ; lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập.
- Trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non độc lập được tổ chức theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo.
+  Đối với nhóm trẻ: Trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ. Số lượng trẻ em tối đa trong một nhóm trẻ được quy định như sau:
Nhóm trẻ từ 03 - 12 tháng tuổi: 12 trẻ em;
Nhóm trẻ từ 13 - 24 tháng tuổi: 20 trẻ em;
Nhóm trẻ từ 25 - 36 tháng tuổi: 25 trẻ em.
+ Đối với lớp mẫu giáo: Trẻ em từ 03 tuổi đến 06 tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo. Số lượng trẻ em tối đa trong một lớp mẫu giáo được quy định như sau:
Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi: 25 trẻ em;
Lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi: 30 trẻ em;
Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi: 35 trẻ em.
- Nếu số lượng trẻ em trong mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo không đủ 50% so với số trẻ tối đa được quy định như trên thì được tổ chức thành nhóm trẻ ghép có không quá 20 trẻ em hoặc lớp mẫu giáo ghép có không quá 30 trẻ em hoặc lớp mầm non ghép có không quá 22 trẻ em.
Mỗi nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo có không quá 01 trẻ em khuyết tật học hòa nhập.
- Những nơi không đủ số trẻ để bố trí theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo theo quy định nêu trên, thì định mức giáo viên mầm non sẽ tính trên số trẻ bình quân theo từng độ tuổi của từng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, cụ thể:
+ Đối với nhóm trẻ: 01 giáo viên nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 03 trẻ từ 3 - 12 tháng tuổi hoặc 08 trẻ từ 13 - 24 tháng tuổi hoặc 10 trẻ từ 25 - 36 tháng tuổi;
+ Đối với lớp mẫu giáo: 01 giáo viên nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 11 trẻ từ 3 - 4 tuổi hoặc 14 trẻ từ 4 - 5 tuổi hoặc 16 trẻ từ 5 - 6 tuổi;
- Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có tối thiểu 02 giáo viên.
- Tổng số trẻ em trong một cơ sở giáo dục mầm non độc lập không quá 70 trẻ em (theo quy định hiện nay là không quá 50 trẻ em).
Chi tiết văn bản xem tại đây!

                                                                                                        Admin


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết